Văn bản pháp luật quốc tế thường do các quốc gia ký kết với nhau, trong đó có các điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên được gọi là:

A.

Hiến chương

B.

Hiệp định

C.

Hiệp ước

D.

Công ước

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công ước

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...