Văn bản luật bao gồm:

A. Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của quốc hội.
B. Luật, Bộ luật
C. Hiến pháp, Luật, Bộ luật                        
D. Hiến pháp, Luật
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...