Vai trò quan trọng nhất của prôtêin ở cơ thể sống là:

A.

Xúc tác và điều hòa trao đổi chất.

B.

Vận động.

C.

Kiến tạo.

D.

Cung cấp năng lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xúc tác và điều hòa trao đổi chất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...