Vai trò quan trọng nhất của prôtêin ở cơ thể sống là:

A.

Xúc tác và điều hòa trao đổi chất.

B.

Vận động.

C.

Kiến tạo.

D.

Cung cấp năng lượng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...