Vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp chống Mĩ cứu nước là:

A.

Là tiền tuyến lớn

B.

Là hậu phương lớn

C.

Bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Là hậu phương lớn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...