Vai trò của miền Bắc trong sự nghiệp chống Mĩ cứu nước là:

A.

Là tiền tuyến lớn

B.

Là hậu phương lớn

C.

Bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.

Bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...