Vai trò của đột biến trong quá trình tiến hoá là:  

A.

A. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định th́úc đẩy quá trình hình thành loài mới

B.

B. Tạo ra các tổ hợp gen thích nghi cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá

C.

C. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.

D.

D. Cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vai trò của đột biến trong quá trình tiến hóa là cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá. Đáp án : D    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...