Vai trò của cơ chế cách li trong hình thành loài là:

A.

Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

B.

Duy trì khác biệt về vốn gen do các nhân tố tiến hoá tạo nên giữa các quần thể cách li.

C.

Thay đổi sự khác biệt về vốn gen do các nhân tố tiến hoá tạo nên giữa các quần thể cách li.

D.

Hình thành loài mới theo hình thức tự phối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Duy trì khác biệt về vốn gen do các nhân tố tiến hoá tạo nên giữa các quần thể cách li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...