Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện

A.

cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế

B.

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  

C.

tạo ra phương pháp tổ chức và quản lí tiên tiến 

D.

khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...