ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do ai thành lập?

A.

Trung ương Đảng.

B.

Tổng bộ Việt Minh.

C.

Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh.

D.

Hội nghị toàn quốc của Đảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...