u  v là hai vectơ đều khác 0. Câu đúng là

A.

u.v = 0  (u + v)2 =(u - v)2 

B.

u.v = 0  u = v

C.

u.v = 0  (u + v)(u - v) = 0

D.

u.v = 0  (u + v)(u - 2v) = 0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...