Urani phân rã thành hạt nhân X theo chuỗi phóng xạ sau:

α    β-    β-    α     α

  Th  Pa   U  Th X

Trong đó Z, A có giá trị là:

A.

Z = 88, A = 226.

B.

Z = 84, A = 226.

C.

Z = 88, A = 224.

D.

Z = 89, A = 224.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Z = 88, A = 226.

Áp dụng định luật bảo toàn số khối:

238 = 4 + Ath(1) = 4 + APa = 4 + AU = 4 + (4 + Ath(2))

= 8 + Ath(2) = 8 + (4 + A) = 12 + A A = 238 - 12 = 226

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:

92 = 2 + Zth(1) = 2 + (ZPa - 1) = 1 + ZPa

= 1 + (ZU - 1) = ZU = Zth(2) +2

= 2 + (2 + Z) = 4 + Z Z = 92 - 4 = 88.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...