Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của hiện tượng phát quang?

A.

Đèn ống thắp sáng trong gia đình.

B.

Màn hình tivi.

C.

Sơn quét trên các biển báo giao thông.

D.

Đèn dây tóc thắp sáng trong gia đình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đèn dây tóc thắp sáng trong gia đình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...