Ứng dụng của hiện tượng tán sắc ánh sáng là:

A.

Để phân tích một chùm sáng đa sắc do các vật sáng phát ra thành các thành phần đơn sắc.

B.

Để nghiên cứu đường đi của các tia sáng đơn sắc.

C.

Chụp điện, chiếu điện để chuẩn đoán bệnh hoặc tìm chỗ xương gãy... trong y học.

D.

Để sấy, sưởi các sản phẩm nông nghiệp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Để phân tích một chùm sáng đa sắc do các vật sáng phát ra thành các thành phần đơn sắc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...