Tỷ lệ của nguyên tố các bon (C) có trong cơ thể người là khoảng a. 65% b.9,5% c.18,5% d.1,5%

A.

65%

B.

9,5%

C.

18,5%

D.

1,5%

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:18,5%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...