Tướng nào của Pháp chủ chương mở cuộc hành quân với quy mô lớn đánh lên Việt  Bắc vào năm 1947? 

A.

Đácgiăngliơ

B.

Bôlaéc

C.

Rơve

D.

Đờ lát đơ tát xi nhi

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bôlaéc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...