Tuổi của quặng urani là bao nhiêu, biết rằng trong quặng cứ có 10 nguyên tử urani thì có 5 nguyên tử chì:

A.

t = 4,5.109 năm.

B.

t = 2,632.109 năm.

C.

t = 9.109 năm.

D.

t = 2,25.109 năm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...