Từ xenlulozơ ta có thể sản xuất được:

A.

Tơ axetat.

B.

Tơ capron.

C.

nilon–6,6.

D.

Tơ enang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tơ axetat.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...