Từ vị trí đứng yên cân bằng, truyền cho vật nhỏ của một con lắc đơn một vận tốc 157 cm/s theo phương ngang thì thấy con lắc dao động với biên độ góc 0,52 rad. Biết gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Dây treo con lắc có chiều dài bằng:

A.

190,28 cm.

B.

46,51 cm.

C.

 93,02 cm.

D.

 95,14 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Vận tốc truyền cho con lắc ban đầu chính bằng vận tốc cực đại trong quá trình dao động: img1cm.  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...