Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A.

tự do và dân chủ.

B.

độc lập và tự do.

C.

ruộng đất cho dân cày.

D.

đoàn kết với cách mạng thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

độc lập và tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...