Từ thu - đông 1953 ở vùng rừng núi phía Bắc, địch có những hành động gì?

A.

Tiến công lớn

B.

Càn quét

C.

Mở rộng hoạt động thổ phỉ, biệt kích.

D.

Mở rộng hoạt động thổ phỉ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mở rộng hoạt động thổ phỉ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...