Từ sau công cuộc đổi mới đến nay, cơ cấu kinh tế nưốc ta chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá được biểu hiện ở

A.

nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng nhỏ

B.

nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao thời kì đầu và có xu hướng giảm. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng nhất là công nghiệp - xây dựng.

C.

nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao và có xu hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có xu hướng giảm.

D.

nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao và có xu hướng không tăng, công nghiệp - xây dựng tăng chậm và dịch vụ tăng liên tục

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao thời kì đầu và có xu hướng giảm. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng nhất là công nghiệp - xây dựng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...