Từ phổ cho ta biết

A.

dạng đường sức của từ trường.

B.

chiều đường sức của từ trường.

C.

độ mạnh yếu của từ trường.

D.

dạng đường sức của từ trường và chiều đường sức của từ trường hoặc độ mạnh yếu của từ trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dạng đường sức của từ trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...