Từ ngữ trong văn bản khoa học được sử dụng với bao nhiêu nghĩa?

A.

Sử dụng đa nghĩa.

B.

Sử dụng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

C.

Chỉ sử dụng nghĩa đen.

D.

Chỉ sử dụng nghĩa bóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chỉ sử dụng nghĩa đen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...