Từ nào sau đây viết sai chính tả ?

A.

Nong lanh

B.

Lung linh

C.

Lấp lánh

D.

Nôn nao

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...