Từ nào sau đây được nhà văn dùng để chỉ người vợ nhặt trong tác phẩm Vợ nhặt - Kim Lân?

A.

Mụ ấy

B.

Bà ta

C.

Thị.

D.

Cô ấy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thị.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...