Từ nào dưới đây viết sai chính tả ?

A.

Xa-da-cô xa-xa-ki

B.

Pô-chi-ê

C.

A-lếch-xây

D.

Hi-rô-si-ma

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...