Từ nào dưới đây viết sai chính tả ?

A.

Buồng chán

B.

Chuồng trại

C.

Vầng trăng

D.

Vần thơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...