Từ nào dưới đây viết đúng chính tả ?

A.

Chênh vênh

B.

Chỉ chỏ

C.

Trung thủy

D.

Chung tâm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...