Từ nào dưới đây là động từ ?

A.

Trả lời

B.

Vời vợi

C.

Xanh xao

D.

Cao lớn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...