Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với các từ còn lại ?

A.

Nhà nước

B.

Tổ quốc

C.

Đất nước

D.

Giang sơn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...