Từ nào dưới đây cùng nghĩa với từ “tựu trường” ?

A.

Khai trường, khai giảng

B.

Khai trường, khai mạc

C.

Khai giảng, khai hội

D.

Khai trường, khai sinh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...