Từ nào dưới đây cùng nghĩa với từ “rắn chắc” ?

A.

Chắc nịch

B.

Nhanh nhẹn

C.

Cân đối

D.

Bền chắc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...