Từ nào dưới đây chứa tiếng đặt sai vị trí dấu thanh ?

A.

Kiến thíêt

B.

Cuồn cuộn

C.

Chứa chan

D.

Tía tô

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...