Từ nào dưới đây chứa tiếng bắt đầu bằng “d/r/gi” chỉ bộ phận của cây, đâm thẳng xuống đất giữ cho cây thẳng và hút dinh dưỡng nuôi cây ?

A.

Rễ

B.

Dễ

C.

Râu

D.

Dâu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...