Từ nào còn thiếu trong câu sau: “Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ …, nền nhà cũng rạn nứt”?

A.

chân chim

B.

chân sáo

C.

chân gà

D.

chân vịt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Các em cần nắm được nghĩa của cụm từ “nẻ chân chim”. “Nẻ chân chim” là hình ảnh nhiều đường từ một hướng rẽ ra giống hình chân chim. Ở đây chỉ đất đai khô hạn, nứt nẻ. Ví dụ: Đất nẻ chân chim. Đôi mắt mẹ nhiều vết chân chim.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...