Từ năm bao nhiêu Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội?

A.

1945

B.

1950

C.

1955

D.

1960

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...