Từ năm 1983 đến năm 1991, kinh tế Mĩ có đặc điểm nào dưới đây?         

A.

Phục hồi và phát triển trở lại.

B.

Phát triển không ổn định.

C.

Phát triển nhanh chóng.

D.

Khủng hoảng suy thoái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...