Từ muối Na2CO3, chọn sơ đồ thích hợp để điều chế Na?

A.

Na2CO3  Na2SO4  Na.

B.

Na2CO3  Na2O  Na.

C.

Na2CO3  NaCl  Na.

D.

Na2CO3  NaCl  NaOH  Na.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Na2CO3  NaCl  Na.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...