Từ một phân tử glyxin, một phân tử alanin, một phân tử valin có thể tạo ra mấy sản phẩm tripeptit là đồng phân của nhau?

A.

6.

B.

7.

C.

8.

D.

9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6.

Nếu phân tử chứa gốc amino axit khác nhau thì số đồng phân peptit là n!.

Vậy số đồng phân tripeptit là 1.2.3 = 6.

Các sản phẩm tripeptit là: Gly-Ala-Val; Gly-Val-Ala; Ala-Gly-Val; Ala-Val-Gly; Val-Ala-Gly và Val-Gly-Ala.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...