Từ MgO, chọn sơ đồ thích hợp điều chế Mg?

A.

MgO MgCl2 Mg.

B.

MgO Mg.

C.

MgO MgSO4 Mg.

D.

MgO  MgSO4 Mg.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...