Từ MgO, chọn sơ đồ thích hợp điều chế Mg?

A.

MgO MgCl2 Mg.

B.

MgO Mg.

C.

MgO MgSO4 Mg.

D.

MgO  MgSO4 Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

MgO MgCl2 Mg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...