Từ MgO, chọn sơ đồ thích hợp điều chế Mg?

A.

MgO MgCl2 Mg.

B.

MgO Mg.

C.

MgO MgSO4 Mg.

D.

MgO  MgSO4 Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

MgO MgCl2 Mg.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...