Từ MgO, chọn sơ đồ thích hợp điều chế Mg?

A.

MgO MgCl2 Mg.

B.

MgO Mg.

C.

MgO MgSO4 Mg.

D.

MgO  MgSO4 Mg.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...