Từ metan và các hoá chất vô cơ cần thiết, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ:

Metan (X) (Y)  (Z)  cao su buna.

Các chất (X), (Y), (Z) lần lượt trong sơ đồ là:

A.

Axetilen, ancol etylic, buta-1,3-đien.

B.

Etin, vinylaxetilen, buta-1,3-đien.

C.

Axetilen, vinylaxetilen, butan.

D.

Etin, vinylaxetilen, but-1-en.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Etin, vinylaxetilen, buta-1,3-đien.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...