Tư liệu lao động được phân thành mấy loại?

A.

2 loại

B.

3 loại

C.

4 loại

D.

5 loại

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3 loại

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...