Từ khi ra đời đến nay Đảng ta có bao nhiêu cương lĩnh? 

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...