Từ khi nào Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành một cường quốc chính trị?

A.

Từ những năm 90.

B.

Từ đầu những năm 90.

C.

Từ cuối những năm 90.

D.

Từ năm 1990.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ đầu những năm 90.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...