Từ hữu ngạn sông Hồng tới dãy Bạch Mã là giới hạn của miền địa lí tự nhiên:

A.

miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

B.

miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

C.

Nam Trung Bộ.

D.

Nam Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...