Từ hai phản ứng sau:

Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2

Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu.

Có thể rút ra:

A.

Tính oxi hoá của Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

B.

Tính khử của Cu > Fe > Fe2+.

C.

Tính khử của Fe > Fe2+ > Cu.

D.

Tính oxi hoá của Fe3+ > Fe2+ > Cu2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính oxi hoá của Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...