Tứ diện ABCD có AB = a, CD = b; AB hợp với CD góc α và khoảng cách giữa AB và CD là d. Thể tích của tứ diện ABCD là:

A.

dabsin2α

B.

dabcosα

C.

dabsinα

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

dabsinα

Dựng hình lăng trụ BCD.AC'D'. Do AB // (CDD'C') nên d(AB ; CD) = d = d(A ; (CDD'C')). Ngoài ra do AB // CC' nên (AB , CD) = (CC' , CD) = α.

Theo tính chất phân chia một lăng trụ tam giác, ta có:

VABCDVA.CDD'C'.d.SCDD'C' hay VABCDd.a.b.sinα

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...