Từ Cu(NO3)2 có thể bằng một giai đoạn để điều chế Cu. Phương pháp điều chế Cu ở trên là phương pháp:

A.

Thủy luyện hoặc điện phân.

B.

Điện phân hoặc nhiệt luyện.

C.

Thủy luyện, điện phân và nhiệt luyện. 

D.

Điện phân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thủy luyện hoặc điện phân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...