Tù chính trị ở đâu nổi dậy lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa, thành lập chính quyền cách mạng?

A.

Ở nhà lao Ba Tơ.

B.

Ở nhà tù Nghĩa Lộ.

C.

Ở nhà tù Hỏa Lò.

D.

Ở nhà tù Sơn La.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở nhà lao Ba Tơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...