Tù chính trị ở đâu nổi dậy lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa, thành lập chính quyền cách mạng?

A.

Ở nhà lao Ba Tơ.

B.

Ở nhà tù Nghĩa Lộ.

C.

Ở nhà tù Hỏa Lò.

D.

Ở nhà tù Sơn La.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...