Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ gì?

A.

Từ đơn

B.

Từ ghép

C.

Từ láy

D.

Từ đặc biệt

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...